Naše vize a cíle

Naší vizí je vytvoření takového prostředí, ve kterém se každý z nás, bude cítit tak příjemně, že ho nebude chtít opustit!

Cíl pro jaro 2019 až jaro 2020

Jelikož jsme organizace, která nedávno začala, tak jsme si zpočátku stanovili jednoduchý cíl, který je dosažitelný!

Naším hlavním cílem bylo odstartovat a následně udržet pravidelné setkávání klubových trenérů, ale hlavně hráčů na společných Rozvojových kempech, kde jsme se zaměřili na základní principy hry.

Dalším naším cílem bylo sestavení nadšeného týmu hráčů kategorie do 10ti let a 12ti let

Cíl pro podzim 2020 až jaro 2023

Pro toto období jsme si velký cíl, ke kterému směřujeme, ačkoliv se nám zpočátku zdál nedosažitelný a nesplnitelný. Cílem je budování a posilování integrity každého klubu v rámci naší organizace.

Ve sportovní oblasti chceme postupně obsadit všechny mládežnické soutěže ČSRU s „puzzle“ týmy nebo s vlastními klubovými družstvy.

Během naší cesty musíme dodržovat tyto faktory!

Naši trenéři jsou vždy ke všem slušní, pozitivní, inspirující a vzbuzují v hráčích důvěru!

Neustále si připomínáme naše cíle a vizi!

Naše tréninkové jednotky musí být vždy takové, že hráči nechtějí končit a na další trénink se těší!

Karel Ševčík