Naše priority a cíle

V rámci AMMORU musíme postupovat podle jasných cílů a priorit

  • Dodržujeme kodex chování
  • Klademe důraz na výchovu mládeže
  • Chceme mít vlastní klubový tým mužů v soutěži
  • Respektujeme proces tréninkového systému
  • Podporujeme identitu každého klubu
  • Podporujeme společné mládežnické týmy

Dosažitelné cíle a vize

Společně vytváříme prostředí, ve kterém se všichni cítíme příjemně.

  • Budujeme společné mládežnické týmy
  • Vytváříme základní charakteristiku hráčů dle jednotlivých věkových kategorií
  • Posouváme co nejvyšší počet hráčů z nižší do vyšší kategorie
  • Hrajeme co nejvíce utkání a soutěží.

Cíl pro jaro a podzim 2023

Jelikož jsme organizace, která nedávno začala, tak jsme si zpočátku stanovili jednoduchý cíl, který je dosažitelný!

Naším hlavním cílem bylo odstartovat a následně udržet pravidelné setkávání klubových trenérů, ale hlavně hráčů na společných AMMOR Rozvojových kempech, kde jsme se zaměřili na základní principy hry.

Dalším naším cílem bylo sestavení nadšeného týmu hráčů kategorie do 10ti let a 12ti let

Cíl pro podzim 2023 až jaro 2024

Pro toto období jsme si velký cíl, ke kterému směřujeme, ačkoliv se nám zpočátku zdál nedosažitelný a nesplnitelný. Cílem je budování a posilování integrity každého klubu v rámci naší organizace.

Ve sportovní oblasti chceme postupně obsadit všechny mládežnické soutěže ČSRU s „puzzle“ týmy nebo s vlastními klubovými družstvy.

Karel Ševčík