Tvorba a poznávání herní strategie

Zpracoval a publikoval – Karel Ševčík

Herní strategie a poznávaní herních zón

Základní herní strategie  

Co je cílem? Základní herní strategie slouží hráčům od 14 let ke snadnějšímu pochopení principu hry. Její používání v utkání dostává soupeře pod tlak. Hráči také musí začít chápat, že hřiště je rozděleno do několika herních zón, ve kterých se musí chovat podle daných modelů.

Herních strategií je mnoho a jejich tvorba vychází buď ze zaměření daného klubu, jeho historie nebo spíše z toho jak máme schopný tým, případně v čem vyniká či mu naopak nejde. U nás v AMMORU začneme jednoduchým modelem, který vychází z našich bodů, které prioritně rozvíjíme a postupně si budeme vlastní herní strategii budovat. Nicméně i to však znamená, že by trenéři a hráči neměli znát základní rozdělení hrací plochy na jednotlivé zóny, které jsme si barevně označili abychom lépe pochopili jejich důležitost a jak se v jaké zóně mají hráči 90% chovat.

V červené obranné zóně 

Je naším hlavním cílem se z ní co nejrychleji dostat pryč, ale neustále se snažíme mít v držení míč, případně dosáhnout přerušení hry, kopem do autu. Z 80% zde používáme pouze krátké přihrávky v maximálním počtu dvou. Pouze vyspělé týmy používají více nahrávek, před vstupe do kontaktu s obranou. Zde dochází k častému silovému řešení situace s minimálním použitím ABC (základní kroková technika – sidestep)

V červené útočné zóně

Jsme velmi blízko položení bodů, tedy skórování a často používáme krátké nahrávky s cílem nalákat, co nejvíce obránců do námi kontrolovaných a pozičně vedených rucků, následně přesouváme míč do volného prostoru, krátkými či několika dlouhými přihrávkami. Vyspělá mužstva často používají i tzv. křižný kop do volného prostoru na křídlo.

Přípravná tzv. žlutá zóna 

Je rozdělena na dvě části, obrannou a útočnou. V obou zónách je naším hlavním cílem dostat soupeře pod tlak, aby náš následný útok mohl být následně veden do útočné červené zóny.

Pohyb a postavení herních postů (postavení v útoku i obraně)

Co je cílem? Hra jednotlivých postů určují celkovou podobu hry, pochopení, co má který post za úkol, umožňuje hráčům pochopit samotný smysl hry. Některé posty musí umět používat i specifické dovednosti jako jsou třeba kopy ze hry či kopy z odrazu (drop goal). V těchto věkových kategoriích používáme častou rotaci hráčů, ale také začínáme se specializací daných postů. Nejdůležitější posty, které nejvíce určují chod hry jsou mlynář (1), vazač (8), mlýnová spojka (9), útoková spojka (10) a zadák (15).

Další posty, u kterých je nutné vysvětlit jejich hlavní úkoly a role, jsou v rojové formaci, levý pilíř, pravý pilíř, hráči druhé řady a rváčci. Útočnou formaci zastupují hráči centrů (tříčtvrtek) a křídel. Všechny posty jsou samostatnou kapitolou a vyžadují specifické dovednosti a herní zkušenosti, které nezískáme teorií, ale hlavně v zápasech.

Zpracoval a publikoval – Karel Ševčík

Níže uvedené fotografie jsou pořízeny při Rozvojových kempech, kde byly vysvětlovány hráčům a trenérům. Některé informace doplňovali sami hráči v rámci Briefingu.