Hlavní cíl! – Vlastní týmy mládeže a tým mužů!

Zpracoval a publikoval – Karel Ševčík

V rámci našeho AMMOR programu se snažíme udržet všechny hráče, kterými disponujeme. Z vlastní zkušenosti víme, že každý rok musíme předat do vyšší kategorie předepsaný počet hráčů.

Bez tohoto počtu bychom se nepřiblížili našemu hlavnímu cíli, kterým je vlastní tým mužů v soutěži.

Cílem každého trenéra je předat každý rok předepsaný počet hráčů, kteří prošli tréninkovým procesem!

Co si uvědomujeme?

  • U každé kategorie dochází k úbytku hráčů, nejvíce u U14 a U16!
  • Musíme pracovat na tom, aby tento úbytek byl každým rokem co nejmenší.
  • Musíme danou kategorii naplnit na optimální počet.
  • Nenaplníme-li kategorii předepsaným počtem hráčů nastane v následujících letech nastane problém, který může ohrozit náš stanovený cíl.