Proč vznikl AMMOR

Asociace mladých, malých oddílů ragby vznikla za účelem aktivní podpory novým ragbyovým subjektům, které v České republice nedávno vznikly, či teprve vzniknou.

Vycházíme z vlastních zkušeností našich do programu zapojených klubů, které v Českém ragby působí, již více jak 10 let. Do doby před založením AMMORU fungovaly naše kluby na bázi pokus, omyl a nevedl k žádnému progresu, natož k dlouhodobému rozvoji.

Mladé a malé kluby, nepotřebují v samotném začátku, hrát hned nějaké oficiální soutěže, ale potřebují si nejdříve ujasnit co je čeká a sestavit si plán čeho chtějí dosáhnout. Potřebují si vyměňovat zkušenosti, nastavit principy fungování a také si stanovit cíle, které pro ně musí být dosažitelné. Také potřebují mentora, který je inspiruje a následně jim ukazuje možné cesty.

V AMMORU jsme si stanovili cíle, které chceme postupně dosáhnout a stát se opravdovými Ragbyovými kluby se vším všudy, k tomu potřebujeme mít vlastní početnou základnu hráčů od kategorie mužů až po nejmladší benjamínky.

Správný klub, má také vlastní sportovní hřiště, zázemí, techniko-organizační zázemí a ekonomickou stabilitu.

V poslední řadě, by měl mít zajištěnu spolupráci s institucemi, jako je vlastní město, městská část, kraj či MŠMT nebo Národní sportovní agentura.

My jsme se touto cestou vydali a těší nás každý náš krok!

Velmi rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce a průkopníky.

Zakladatelé spolku – prezidenti klubů:

Čestmír Motejzík – RC Plzeň/ Michal Topinka – RC Rakovník/ Patrik Wagner – RC Kralupy nad Vltavou

Karel Ševčík