Proč vznikl AMMOR

Asociace malých, mladých oddílů ragby je dobrovolná organizace, vznikla za účelem aktivní podpory všem novým ragbyovým subjektům, které v České republice nedávno vznikly, či se teprve rodí.

Vycházíme zejména z vlastních zkušeností našich klubů, které v Českém ragby působí, již více jak 10 let. Náš klubový rozvoj do doby založení AMMORU fungoval na bázi – pokus, omyl a nevedl k žádnému většímu progresu, natož k dlouhodobému rozvoji.

Mladé a malé kluby, nepotřebují v samotném začátku, hrát hned nějaké oficiální soutěže za každou cenu, ale potřebují si nejdříve ujasnit co je čeká a sestavit si plán čeho chtějí dosáhnout. Hlavně si potřebují vyměňovat zkušenosti mezi sebou, nastavit si principy fungování a na závěr si stanovit cíle, které pro ně musí být dosažitelné. Je také potřeba, aby měly mentora, který je inspiruje a následně jim ukazuje možné cesty.

My v AMMORU jsme si stanovili cíle ke kterým, by se chtěl dobrat, jednou každý ragbyový subjekt, stát se opravdovým Ragbyovým klubem se vším všudy, což obnáší mít vlastní početnou základnu hráčů od kategorie mužů až po nejmladší benjamínky.

Správný klub, má také vlastní sportovní hřiště, zázemí, techniko-organizační zázemí a ekonomickou stabilitu.

V poslední řadě, by měl mít zajištěnu spolupráci s institucemi, jako je vlastní město, městská část, kraj či MŠMT nebo Národní sportovní agentura.

My jsme se společně, touto cestou vydali a těší nás, že se k nám připojily i další ragbyové kluby!

Velmi rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce a průkopníky.

Zakladatelé spolku – prezidenti klubů:

Čestmír Motejzík – RC Plzeň/ Michal Topinka – RC Rakovník/ Patrik Wagner – RC Kralupy nad Vltavou

Karel Ševčík