Můžete nám pomáhat!

Jste rodič či zákonný zástupce a ragby vás zaujalo? Chtěl byste se zapojit, ale nevíte jak? Velmi rádi vám pomůžeme se začlenit. Můžete nám pomáhat nejdříve jako aktivní rodič při řešení všech organizačních záležitostí, kustod, nosič vody, dresů, psycholog amatér, svolávač hráčů i trenérů.

Posléze se můžete zapojit jako neodborný asistent trenéra. V případě, že vás to chytlo a máte zájem se vzdělávat, tak vás vyšleme udělat si trenérskou licenci D –

Personální zapojení

Už jste s námi nějakou dobu nebo jste přišel z jiného sportu a máte zájem se podílet na chodu celého programu a jeho zlepšování. Tak to jsme rádi, můžete se stát technickým vedoucím některého z našich týmů či v některém ze zúčastněných klubů –

Organizační zapojení

Budeme rádi za jakýkoliv finanční či materiální příspěvek, když bude v souladu s našimi cíli. Finanční dar může být poskytnut přímo na předem danou a oboustranně odsouhlasenou aktivit našeho spolku či některého z klubů –

Ekonomická podpora a zapojení?

Na oplátku můžeme nabídnout vztahovou vizibilitu, neboť o vás bude mít povědomí celá naše široká komunita a také se posléze můžeme společně pustit do tvorby dalších programů nebo do přípravy mezinárodní turnajů, zájezdů, třeba až do Argentiny či Nový Zéland.

Karel Ševčík