2 – Rozdělení hráčů do kategorií

Zpracoval a publikoval – Karel Ševčík

Abychom mohli dosáhnout toho, že nám co nejvíce dětí a mládeže dojde až do mužstva mužů, musíme mít neustále na paměti, že každým rokem dojde k odchodu a ztrátě několika hráčů a to z různých důvodů. Nejvíce nás trápí odchod hráčů v adolescentním věku a často se jim nesmíme divit neboť jestliže jim nenabídneme novou motivaci v podobě dobré „party“ a spousty vyrovnaných utkání navíc s vidinou možného rozvoje, respektive zajištění přesunu k případně kvalitnějšímu týmu, boj o takové hráče, prohrajeme! Dalším důležitým faktorem v této kategorii je osoba samotného trenéra či trenérů, kteří často myslí na svoje cíle, budoucí úspěchy, ale zapomenou si je porovnat s cíli a sny těchto hráčů a hlavně zapomínají, že jejich nejhlavnějším cílem by mělo být, mít co nejvíce vlastních odchovanců v týmech mužů.

Po společenské stránce jsme v AMMORU na začátku, ale jak již vypovídá naše vize, snažíme se a plně chápeme potřeby mladých hráčů. Po stránce sportovní, ale i společenské je proto nutné, abychom již od kategorie do 12ti let začali s postupným rozdělováním hráčů do 4 základních skupin, což nám následně usnadní celkovou práci během celého procesu a ze kterých se následně vyklubou hráči pro vyšší věkové kategorie a následně dospělý tým.

Hráče rozdělujeme na základní 4 skupiny:

Hráč/ Hvězda

Hráč/ Stavební kámen

Hráč/ Dříč s X faktorem nebo s talentem

Hráč/ Naděje

Každá skupina hráčů má svoji charakteristiku a my jako trenéři se snažíme je neustále podporovat a posunovat výše (viz grafika ve spodní části stránky). Nesmíme však zapomenout na naši společnou kolektivní vizi, která je pro nás hnacím motorem našeho snažení!

Nicméně v tréninkové procesu, který je postupný, tedy každým rokem nám noví hráči postupují do vyšší věkové kategorie, musíme vzít na vědomí, že si musíme ujasnit, zda u předchozí kategorie můžeme udělat změnu a můžeme ji posunout výše. Nebo zachováme pro další kalendářní období/ sezónu stejná rozdělení. Takto postupujeme z toho důvodu, že hráči, se kterými jsme již pracovali v nižších věkových mají zažité tzv. „automatismy“ rozvoje. V případě, že kategorii posouváme, rozšiřujeme zároveň naši vlastní metodickou knihovnu. My v AMMORU máme pro období 2021 – 2022 cíle nastavené takto: Poznámka: Naši snahu narušila v období od jara 2021až do jara 2022, pandemie COVID-19

AMMOR má pro období: jaro 2021 – jaro 2022 rozděleno takto:

Prioritní věkové kategorie jsou U12 a U14

Přípravné „sekundární“ věkové kategorie jsou U10, U16+ a muži

Obě kategorie však pracují společně na stejných tématech včetně jejich zapojení společných týmů do soutěží v Ragby XV – ČSRU

V tomto období, dochází k aktivnímu zapojení specializovaných trenérů. Velkou část tréninku však stále věnujeme modelované hře, u které vysvětlujeme a názorně ukazujeme jakým způsobem se chovají jednotlivé posty v různých situacích, které během utkání vznikají. Velkou pozornost věnujeme rotacím na jednotlivých pozicích a postech.

U obou kategorií, ale pokračujeme v naší úvodní metodice, postupně přidáváme další herní dovednosti, mezi které patří zastavení soupeře (skládka) a také klademe důraz na správné postavení hráčů v rucku (obranný či útočný). Začínáme pracovat na pochopení základní strategii hry!