Jak postupujeme?

Stanovili jsme si plány na každé období:

Krátkodobý plán

Nejdříve obnovujeme a posilujeme motivaci u všech našich subjektů, převážně se zaměřujeme na klubové osobnosti na kterých jsou malé kluby postaveny. Vytváříme vlastní výchovně-sportovní systém, pod vedením mentora, odborníka s vlastní zkušeností z malých či nově vzniklých klubů.

Následuje tvorba snadno pochopitelných metodických materiálů pro současné a stávající trenéry, kteří se rekrutují převážně z řad rodičů, jež často nikdy ragby nehráli, ale v současnosti vedou mládežnické kategorie.

Organizujeme krátkodobé Rozvojové kempy a nesoutěžní turnaje pro zájemce z řad hráčů. Jsme otevření všem námi podobným klubům. Sestavujeme společné výběrové AMMOR týmy mládežnických kategorií (U12, U14), které chceme začlenit do krátkodobých rozvojových soutěží ČSRU.

Podporujeme obnovenou vlastní INTEGRITU v rámci složek a soutěží ČSRU.

Střednědobý plán

Budujeme si vlastní metodicko-organizační strukturu s ohledem na získané a nepřenositelné zkušenosti z vlastní historie každého našeho jednotlivého subjektu – Plzeň – Rakovník – Kralupy n/ Vltavou.

Vytváříme tzv. „Abecedu kroků“ alias Metodiku pro všechny naše subjekty, kde zohledňujeme vlastní zkušenosti (Personální stránka/ technická, organizační a ekonomická stránka), které v průběhu projektu AMMOR získáváme.

Pracujeme na tom, aby naše vlastní kluby disponovaly v dosažitelném časovém horizontu všemi věkovými kategoriemi mládeže. Pokračujeme v sestavení společného výběrového AMMOR týmu, zejména u těchto kategorií U10, U12, U14 a U16, které začleňujeme do soutěží ČSRU.

Dlouhodobý plán

Po vytvoření společně udržujeme vlastní plnohodnotné kluby, které již disponují všemi důležitými věkovými kategoriemi (U10, U14/ U16/ U18) a také vlastním trenérsko-metodickým týmem, složeným převážně z vlastních řad.

Skládáme, ale také společné AMMOR týmy ve vybraných věkových kategoriích včetně týmu mužů, které startují s v soutěžích ČSRU. Nezapomínáme na hlavní cíl všech zakládajících klubů, kterým je kompletní sestavení vlastních klubových mužstev.

Karel Ševčík