Jak postupujeme?

Stanovili jsme si kroky pro každé období:

Krátkodobý plán

Nejdříve obnovujeme a posilujeme motivaci u všech subjektů, zaměřujeme se na klubové osobnosti na kterých jsou malé kluby postaveny. Vytvářili jsme si vlastní výchovně-sportovní systém, pod vedením mentora, odborníka s vlastní zkušeností z mladých či nově vzniklých klubů.

Následuje tvorba vlastních metodických materiálů pro současné a stávající trenéry, kteří se rekrutují převážně z řad rodičů, jež často nikdy ragby nehráli, ale v současnosti vedou mládežnické kategorie.

Organizujeme krátkodobé Rozvojové kempy a nesoutěžní turnaje. Jsme otevření všem námi podobným klubům.

Sestavujeme společné výběrové AMMOR týmy mládežnických kategorií, které začleňujeme do rozvojových soutěží ČSRU.

Podporujeme vlastní INTEGRITU každého klubu.

Střednědobý plán

Budujeme si vlastní metodicko-organizační strukturu s ohledem na získané a nepřenositelné zkušenosti z vlastní historie každého našeho jednotlivého subjektu – Plzeň – Rakovník – Kralupy n/ Vltavou – ARC Iuridica Chrášťany.

Vytváříme tzv. „Abecedu kroků“ alias Metodiku pro všechny naše subjekty, kde zohledňujeme vlastní zkušenosti (Personální stránka/ technická, organizační a ekonomická stránka), které v průběhu projektu AMMOR získáváme.

Pracujeme na tom, aby naše vlastní kluby disponovaly v dosažitelném časovém horizontu všemi věkovými kategoriemi mládeže. Pokračujeme v sestavení společného výběrového AMMOR týmu, zejména u těchto kategorií U10, U12, U14 a U16, které začleňujeme do soutěží ČSRU.

Dlouhodobý plán

Po vytvoření společně udržujeme vlastní plnohodnotné kluby, které již disponují všemi důležitými věkovými kategoriemi (U10, U14/ U16/ U18) a také vlastním trenérsko-metodickým týmem, složeným převážně z vlastních řad.

Skládáme, ale také společné AMMOR týmy ve vybraných věkových kategoriích včetně týmu mužů, které startují s v soutěžích ČSRU. Nezapomínáme na hlavní cíl všech zakládajících klubů, kterým je kompletní sestavení vlastních klubových mužstev.

Karel Ševčík