4 – Skladba tréninkové jednotky

Zpracoval a publikoval – Karel Ševčík

Zahájení tréninkové jednotky (TJ)

Co musí proběhnout na začátku tréninkové jednotky (TJ): Na začátku je společný hlasitý pozdrav a přivítání se navzájem, nezapomínáme na potřesení rukou. Pak necháme kapitána či pověřeného hráče, svolat všechny k zahájení tréninku. Následuje krátká prezentace co budeme na tréninku dnes dělat a proč? Rozdělíme hráče do skupin, zde můžeme nechat hráče, aby si sami vybrali s kým chtějí pracovat! Nezasahujeme do jejich výběru, ale měli bychom mít pro ně připravenou vhodnou volbu, abychom promíchali šikovnější a méně šikovní hráče.

Co je cílem? Podporuje důvěru hráčů mezi sebou, ale také mezi trenérem a hráčem, zejména z toho důvodu, že hráči mají možnost vybrat si, koho do svého družstva chtějí. Pro trenéra je to možnost rozpoznat, kdo je v týmu tzv. na druhé koleji!

Poznámka: Reagujeme na celkový počet hráčů na TJ!

Doporučení: TJ můžeme postupně zaměňovat a prohazovat z důvodu udržitelnosti zájmu, ale měli bychom zachovat posloupnost TJ (8 až 16 TJ). Jinak se nedostaví trvalý výsledek, který je nutný pro dlouhodobý rozvoj hráče. Častá změna způsobu vedení TJ, způsobuje pouze oboustranné rozčarování. Trenér v tomto období by měl hráče pozorovat a analyzovat jejich schopnosti, dovednosti a herní projev. Také může odhadovat další možnosti růstu jednotlivých hráčů a zároveň hledá přirozené osobnosti/ leadery!

Upozornění: Sportovní osobnosti, nemusí být osobnostmi/ leadery pro týmový duch, respektive zábavu.

Aktivace před tréninkem

Proč to musíme dělat je popsáno v metodické kapitole 3. Součástí aktivace je i plank neboť ragby je plné kontaktních soubojů a střetů (skládka, čištění míče v rucku) s protihráčem, ale také se spoluhráčem. TJ prokládáme plankem, který provádíme buď na začátku či na konci, opakujeme dle Metodické knihovny. Hráčům se musí dostat vysvětlení proč je PLANK , tedy zpevnění středu těla tak důležité. Nejdříve ho předvádí trenér, posléze si hráči vymýšlí polohy sami a trenér je jen sleduje a upravuje správnou polohu těla.

Modelovaná hra

Co je cílem? Modelovaná hra umožňuje dostávat hráče do reálných situací, které mohou v utkání nastat.

Používáme dvě varianty Modelované hry:

A – Základní hra

Potlačujeme hru obrany, cílem je podpora útoku! Neskládáme, pouze zastavujeme obejmutím soupeře. Útočící strana musí mít vždy minimálně o tři hráče více. Nesmíme zapomenout na dostatečně velké hřiště. Při hře 12 na 7 hráčů, šířka 25 metrů.

 • Hrajeme pouze RUGBY TOUCH/ zastavení
  • Zastavený hráč musí do 2 vteřin nahrát míč, tak aby hra mohla pokračovat!
  • Útočící družstvo hraje vždy v přesile, protože cílem je podpora útočné aktivity a rozvoj individuálních dovedností

Sledujeme základní principy:

 • Útočící hráči nemají určené role!
  • Hráči v obraně se domlouvají na různých lehčích a posléze těžších variantách obrany, tak aby útočící družstvo se nejdříve muselo naučit, podívat se, jak obrana stojí, vyhodnotit a následně aplikovat kam tedy bude nejvhodnější útočit!
 • Po krátkém časovém úseku (cca 10 minut) začneme jednotlivým hráčům určovat role:
  • Určíme spojky (9 a 10, kteří následně tvoří hru) – nejšikovnější hráči
   • Hráči tak dostanou určité úkoly a hra získává najednou spád.
  • Po 10 minutách změníme spojky – rotujeme hráče
   • U hráčů vzniká pocit důležitosti, ale také psychický tlak na vlastní osobu!
  • Nejšikovnějším hráčům přidáváme náročnější zadání

B – Rozvinutá hra s ragbyovými principy

 • Stále sledujeme základní principy
  • Přidáváme složitější zadání:
   • Hráč držící míč v kontaktu, postupuje opřený o obránce dopředu a do 5 vteřin musí předat míč dalšímu svému hráči
   • Můžeme přidávat tyto zadání:
    • Nahrávka pouze jednou rukou
    • Příjem míče pouze jednou rukou
    • Povinnost udělat po rozehrání 2 nahrávky jedním směrem
    • Povinnost udělat po rozehrání 3 až 4 nahrávky

Individuální technika

Co je cílem? Během utkání je nutné mít v držení míč. Kdo drží míč, útočí a to je větší zábava! Tým, který míč nedrží, musí bránit a bránit je více náročnější než útočit. Bránění není zábava! Jednotlivá cvičení však musí probíhat ve velmi krátkých intervalech (maximálně 5 – 10 vteřin), ale vše se musí provádět s maximálním úsilím. Hráče, jež jsou šikovnější, podporujeme a spojujeme je do dvojic či trojic. Totéž děláme se slabšími či novými hráči.

Co potřebujeme: Každý hráč musí mít vlastní míč a postupně provádí různorodé dovednosti – házení, nahrávání do neobvyklých pozic. Následuje příjem míče ve složitějších polohách. Používáme molitanové válce k odstranění strachu při zachycení míče! Postupně přidáváme na náročnosti a rychlosti provedení, také přidáváme komunikaci. Velký důraz klademe na to, že hráč ihned po zachycení míče, musí akcelerovat pohyb vpřed s krokovou technikou, nemá tzv. „mrtvé nohy“!

Správné rozhodnutí a aktivní pohyb – Co je cílem? Musíme naučit hráče analyzovat situaci v krátkém časovém okamžiku tak, aby se co nejlépe rozhodnul kudy má hra pokračovat. Hráč musí hledat místo, kde je obrana nejslabší nebo kde nejsou protihráči, či je jich méně. Také musí pochopit, že útočit se vyplatí vždy do mezery mezi soupeři!

Musíme pracovat s myšlením hráčů, neustále jim opakovat, že nemusí vždy za každé situace pouze využívat sílovou stránku. Klademe důraz na vlastní řešení. Některá řešení můžeme nejdříve hráčům ukázat, ale pak je nechávat pracovat samostatně. Dbáme na to, aby se co nejvíce šikovných hráčů dostalo k co největšímu počtu řešení.

Procvičujeme tyto základní herní situace pro překonání obrany:

 • Individuální kroková technika – Sidestep
 • Jednoduché – 1 na 0/ 1 na 1
 • Mírně složité – 2 na 1/ 3 na 1
 • Složitější – 2 + 1 na 1 + 1 zpožděný hráč – 4 na 2

Poznámka: Obrana není nikdy agresivní a nebere útočící straně míč! Není v aktivním pohybu dopředu, je spíše statická, případně v mírném pohybu do stran.

Zakončení a zhodnocení tréninku

Co je cílem a proč? Závěrečné zhodnocení toho, co se na tréninku dělalo je nutné, abychom získali zpětnou vazbu. Navíc budujeme důvěru s mužstvem ,třeba jen tím, že pochválíme dva dobré hráče, přidáme další, kteří v průběhu TJ předvedli něco mimořádného či pozitivního. Můžeme nechat hráče, aby sami krátce zhodnotili trénink. Hlavně budujeme celkovou integritu!