Specifikace rozvoje hráčů jednotlivých kategorií

Zpracoval a publikoval – Karel Ševčík

Část III.

Kapitola 8 – U12 – Kategorie hráčů do 12-ti let

Cílem je předat do vyšší kategorie 12 hráčů, nejlépe ze skupin „Hvězdy“ a „Stavební kameny“

Specifika této věkové kategorie:

 • Hráči dokáží sledovat hru a zvládají jednoduchou anticipaci
 • Dokáží zareagovat na dané situace jednoduchým řešením , např.:
  • Samostatný průnik, nahrávka spoluhráči
 • Hráči si v této kategorii budují vztah k ragby zejména v emoční rovině.
 • Ragby začínají brát vážně

Co rozvíjíme?

 • Individuální ragbyové dovednosti
 • Chápání volného prostoru

Co nepodporujeme?

 • Agresivitu během samotné hry
 • Sobectví, tedy řešení herních situací vlastním průnikem
 • Pocit vítězství získaný za každou cenu, např.: Trenér v zájmu vítězství přikáže týmu hrát všechny míče na tzv. „akcelerovaného hráče“, který má za úkol položit pětku.

Kapitola 9 – U14 – Kategorie hráčů do 14-ti let

Cílem je předat do vyšší kategorie 10 hráčů, nejlépe ze skupin „Hvězdy“ a „Stavební kameny“

Specifika této věkové kategorie:

 • Proměnlivost a nepředvídatelnost reakcí
 • Emoční výkyvy
 • Impulzivita a přecitlivělost
 • Vymezování se autoritám, období vzdoru
 • Ragby se stává prostředkem k prosazení sebe sama

Co rozvíjíme?

 • Individuální ragbyové dovednosti
 • Chápání volného prostoru
 • Atletickou a silovou výbušnost (vlastní váha těla, lehké soubory cvičení se závažím)
 • Specializace herních pozic

Co nepodporujeme?

 • Agresivitu během samotné hry
 • Sobectví, tedy řešení herních situací vlastním průnikem
 • Pocit vítězství získaný za každou cenu, např.: Trenér v zájmu vítězství přikáže týmu hrát všechny míče na tzv. „akcelerovaného hráče“, který má za úkol položit pětku.
 • Stereotypní hru (silové kontaktní souboje)

Kapitola 9 – U16 – Kategorie hráčů do 16-ti let

Cílem je předat 8 hráčů, nejlépe ze skupin „Hvězdy“ a „Stavební kameny“

Nejdůležitější věková kategorie

Specifika této věkové kategorie:

 • Období fyzického a psychického vývoje
 • Hráči často řeší herní situaci fyzickým kontaktem
 • Hráči dokáží reagovat na vzniklé herní situace
 • Hráči udrží pozornost a zaujetí po delší dobu
 • Hráči se již zaměřují na úspěch
 • V případě neúspěchu, se začnou hráči dělit na skupiny:
  • Bojuji a nevzdávám se
  • Nebojuji, vzdávám se
  • Chci rychle zapomenout

Co rozvíjíme?

 • Individuální ragbyové dovednosti
 • Chápání volného prostoru
 • Specializace herních pozic
 • Individuální a kolektivní motivaci
 • Mentální vytrvalost
 • Atletickou přípravu pod dohledem kondičního trenéra
 • Fyzickou sílu pod dohledem kondičního trenéra
 • Možnost startu ve vyšší věkové kategorii pro vyspělejší tzv „akcelerované hráče“

Co nepodporujeme?

 • Agresivitu během samotné hry
 • Sobectví, tedy řešení herních situací vlastním průnikem
 • Pocit vítězství získaný za každou cenu, např.: Trenér v zájmu vítězství přikáže týmu hrát všechny míče na tzv. „akcelerovaného hráče“, který má za úkol položit pětku.
 • Stereotypní hru (silové kontaktní souboje)
 • Doping, nepovolené podpůrné prostředky
 • Předčasné zařazení do vyšší věkové kategorie

Kapitola 10 – U18 – Kategorie hráčů do 18-ti let

Cílem je předat 6 hráčů, nejlépe ze skupin „Hvězdy“ a „Stavební kameny“

Specifika této věkové kategorie:

 • Období fyzického a psychického vývoje – hráč ještě není dospělý
 • Přeceňování vlastních sil

Co rozvíjíme?

 • Individuální ragbyové dovednosti
 • Chápání volného prostoru
 • Specializace herních pozic
 • Individuální a kolektivní motivaci
 • Mentální vytrvalost
 • Atletickou přípravu pod dohledem kondičního trenéra
 • Fyzickou sílu pod dohledem kondičního trenéra
 • Životní rovnováhu
 • Sociální zařazení a prosazování se
 • Možnost startu ve vyšší věkové kategorii pro vyspělejší tzv „akcelerované hráče“

Co nepodporujeme?

 • Agresivitu během samotné hry
 • Sobectví, tedy řešení herních situací vlastním průnikem
 • Pocit vítězství získaný za každou cenu, např.: Trenér v zájmu vítězství přikáže týmu hrát všechny akce pouze rojem.
 • Stereotypní hru (silové kontaktní souboje)
 • Doping, nepovolené podpůrné prostředky
 • Předčasné zařazení do vyšší věkové kategorie