Co očekáváme?

Proč vznikl AMMOR?

Asociace malých, mladých oddílů ragby tedy AMMOR je dobrovolná organizace a vznikla za účelem aktivní podpory menším a nových ragbyovým subjektům, které v České republice nedávno vznikly, či se teprve rodí, případně posléze vzniknou.

Vycházíme ze zkušeností klubů, které v Českém ragby působí již více jak 10 let. Jejich rozvoj do vzniku AMMORU fungoval na bázi – pokus/ omyl a nevedl k žádnému většímu progresu, natož k dlouhodobému rozvoji.

Mladé a malé kluby, nepotřebují v samotném začátku hrát oficiální soutěže za každou cenu, ale potřebují si nejdříve vyměnit zkušenosti, nastavit jednoduché principy fungování a stanovit si cíle, které musí být dosažitelné. Také potřebují, aby měly mentora, který je inspiruje ke všeobecně pochopitelné a pro všechny ztotožnitelné vizi, ke které je třeba se vydat  a následně jim ukazuje možné cesty, jak se k této vizi vydat.

Naše organizace, si stanovila cíle ke kterým by se měl chtít dobrat jednou každý ragbyový subjekt a tedy stát se opravdovým ragbyovým klubem, což obnáší mít vlastní početnou základnu hráčů od kategorie mužů až po nejmladší benjamínky.

Správný ragbyový klub má také vlastní zázemí, zajištěné vedení a technicko-organizační zázemí. V poslední řadě potřebuje mít zajištěnu spolupráci s nejbližšími institucemi, jako je město, městská část, kraj ve kterém působí, MŠMT či Národní rada pro sport, a to proto, aby byla zajištěna jeho financování a ekonomická dlouhodobá stabilita.

My, jsme se společně touto cestou vydali a těší nás, že nás následují další a další subjekty, které nás tím podporují!

Zakladatelé spolku – Čestmír Motejzík – RC Plzeň – Michal Topinka – RC Rakovník – Patrik Wágner – RC Kralupy nad Vltavou