Co je cílem projektu AMMOR?

Náš společný projekt má za sebou už tři roky práce během kterých jsme uspořádali více jak 30 společných akcí a kempů, které jsou určeny hráčům, ale také trenérům z jednotlivých klubů.

Hlavním cílem je podporovat aktivně všechny malá „klubíčka ragby“, protože jsme přesvědčení, že právě ony jsou budoucností Českého ragby. Naše práce je zaměřena do dvou linií. První linie se zaměřuje na trenéry v daných klubech, aby oni získávali praktické zkušenosti, chuť dál pracovat ve svých oddílech a také měli nad sebou zkušené mentory, se kterými mohou probírat otázky, které z celého cyklu vyvstávají. Bez takto připravených trenérů by v pozdějším čase nemohly kluby později fungovat neboť dalším důležitým cílem je vychovat a mít v období následujících 5 až 6 let vlastní družstvo mužů pro ragby o patnácti hráčích.

Dalším cílem je práce s hráči prioritních kategorií, kteří se napříč všemi zúčastněnými oddíly připravují již zmíněný třetí rok podle stejné, jasné a přehledné metodiky, která vychází v první fázi z důrazu na samotnou hru a individuální techniku kde prim hraje příjem a udržení míče ve spojení s hledáním správného rozhodnutí při vedení útoku. Proč se věnujeme prioritním kategoriím a pracujeme společně je zřejmé, ze zkušenosti víme, že týmový sport, kterým ragby bezpochyby je, utváří osobnosti hlavně v práci v kolektivu v kterém jsou hráči, ale i trenéři a rodiče či funkcionáři, rádi. A právě proto pracujeme společně napříč všemi kluby. Když k tomu přidáte, že se zaměřujeme vždy pouze na věkové kategorie (letos na jaře to jsou ročníky kategorií U12 a U14), tak vám postupně vzniká skupina hráčů, která je spolu ráda a těší se na společné akce či soustředění nebo kempy. A právě proto je nyní důležité, abychom těmto hráčům, nabídli i zápasové zkušenosti a zážitky neboť ty je budou připravovat na náš společný cíl, kterým je již zmiňované – Vlastní družstvo mužů v každém klubu.

Jistě si nyní pomyslíte, ale vždyť žádný z našich malých „klubíček“ nemá dostatečný počet hráčů, aby to mohlo vyjít. A máte pravdu, ale podívejte se na to takto: V každém „klubíčku“ je dnes a v každém následujícím ročníku bude, průměrně 4 až 5 hráčů, kteří každoročně, postupně přecházejí o kategorii výš a blíží se dospělému věku 18 let. Když každý rok, udržíme každému „klubíčku“ v průměru 2 až 3 hráče, kteří jsou zvyklí pracovat podle jednotné metodiky, ve společném kolektivu, tak se nám po 4 až 5 letech, zastaví počet hráčů na počtu 10 až 15 hráčů. (Plzeň, Rakovník, Kralupy pod Vltavou, Sedlčany, České Budějovice, Iuridica či později Rumburk, případně Ragbyová Akademie Brno). Tito hráči již budou připraveni na to, že se buď budou ragby věnovat ve svém klubu, ale nemají problém hrát v případně i ve vzniklém společenství, nazvěme ho pracovně OBR, které se pak později může bez bázně a hany přihlásit třeba do galaktické nejvyšší České soutěže!

Během této cesty, samozřejmě musíme pracovat i s ostatními věkovými kategoriemi a jejich trenéry, neboť musí docházet k synergickému efektu.

Po pár letech, tedy může dojít v každém „klubíčku“ i k jinému jevu, a tím bude společenské zviditelnění ragby a samotného klubu ve vlastním lokálním prostředí, což se nejprve projeví zvýšením zájmu o ragby a do všech takto pracujících „klubíček“ začnou hned na počátku přicházet i zdatnější děti/ sportovci. Dalším krokem, který nastane bude hlavně větší sebedůvěra klubových trenérů, kteří najednou nebudou mít obavu pracovat samostatně i se staršími s věkově problémovými skupinami adolescentů (kategorie U14, U16, U18), neboť budou mít vedle sebe mentory na které se mohou kdykoliv obrátit. Třetím krokem, je samozřejmě zvýšená ekonomická podpora jak ze strany městských či krajských organizací, ale také i zájem ze strany lokálních a regionálních partnerů/ společností.

Ano, takovou máme v AMMORU, vizi!

Víme, že zde nepopíšeme a nevysvětlíme dostatečně všechno a nevyhovíme všem, ale i tak se těšíme na všechny naše společné „PUZZLE“ týmy v kategoriích do 14 a 16 let, neboť ony jsou základním kamenem celého programu.

A na co se těšíme nejvíce? Jak snad za pár let uvidíme mužstva Plzně, Rakovníka, Kralup nad Vltavou, Sedlčan, Iuridiky, Českých Budějovic či Rumburku případně Ragbyové Akademie Brno, popřípadě jiných menších klubů, které se k nám mohou přidat do společného týmu OBR, jak budou svádět ragbyové souboje s týmy domácí TOP 5 ( Mountfield Říčany, Tatra Smíchov, Sparta Praha, Praga Praha, JIMI Vyškov).

Karel Ševčík – BAMBYK