Proběhl společný listopadový Rozvojový AMMOR kemp

První listopadovou sobotu se ve sportovním areálu ARC Iuridica Chrášťany, sešlo více jak 60 mladých ragbistů a ragbistek a 20 trenérů mládeže na našem v pořadí 14. společném Rozvojovém AMMOR kempu. Po klasickém úvodním pozdravení, následovala již tradiční pasivní prezentace, která je určena pro trenéry a zájemce z řad rodičů. Na tuto úvodní část následně navázala první aktivní venkovní prezentace námi zvolené jednotné metodiky viz náš web (číslo 3), která je zaměřena na rozvoj tří nejdůležitějších prvků, které hráči v utkáních používají nejčastěji, tedy observace, kondiční vytrvalost, akcelerační rychlost a zpevnění středu těla se speciálním zaměřením na ragby. Druhá aktivní část, byla zaměřena na prezentaci námi preferovaného prvku jak správně provádět a připravovat hráče na „čištění spoluhráče alis v rucku“, které pracovně nazýváme „úzká brána“.

Závěrečná část byla opět společná a pasivní, celá skupina společně fandila národnímu týmu v klubovně klubu. Vedení AMMORu přátelsky pohovořilo s vedením ARC Iuridica Chrášťany o společné budoucnosti programu. Během kempu měli hráči, trenéři, ale i rodiče možnost vidět, slyšet, vyzkoušet si, ptát se a také diskutovat nad zvolenými tématy.

Velké poděkování patří pořadatelskému klubu za skvělý oběd a celkovou pohostinnost!

Další Rozvojový kemp, proběhne v prosinci v Plzni nebo případně, již na Národním ragbyovém stadiónu Českého ragby v Praze na Markétě.

Karel Ševčík