Listopadový kemp v Chrášťanech je za námi…

První listopadovou sobotu se ve sportovním areálu ARC Iuridica Chrášťany, sešlo více jak 60 mladých ragbistů a ragbistek a 20 trenérů mládeže. Následovala tradiční pasivní prezentace, která byla určena pro trenéry. Na tuto část následně navazovala aktivní prezentace námi zvolené jednotné metodiky (tréninková jednotka), jež je zaměřena na rozvoj tří nejdůležitějších prvků, které v utkáních používáme nejčastěji – kondiční vytrvalost, akcelerační rychlost a zpevnění středu těla se speciálním zaměřením na ragby. Aktivní část akce byla zakončena prezentací a procvičováním námi preferovaného prvku „čištění spoluhráče alis v rucku“, které pracovně nazýváme „úzká brána“. Hráči i trenéři měli možnost vidět, slyšet, vyzkoušet a diskutovat nad zvolenými tématy.

Další kemp proběhne v prosinci v Plzni nebo na Národním ragbyovém stadiónu v Praze na Markétě. Děkujeme ARC Iuridica Chrášťany za poskytnuté prostory a materiál.

AK