Hurrá – v sobotu 15. května proběhl první Kemp

Po nekonečně dlouhém období bez možnosti se pravidelně setkávat, jsme využili první „pocovidové“ možnosti, uskutečnit regionální AMMOR kemp a za přísných bezpečnostních opatření (roušku a respirátor měla zvířata i mimozemšťané), jsme připravili první letošní akci. Cílem bylo, spíše všechny pozdravit a motivovat do další společné práce, což se k našemu překvapení podařilo více než na jedničku. No, posuďte sami?

V dopoledním bloku (10:00 – 12:30) se pod odborným vedením obou Karlů a hostujícího trenéra Adama Elise (reprezentant Česka a hráč Tatry Smíchov) vzdělávalo 18 trenérů a 44 dětí ve věku od 9-ti do 12-ti let z šesti klubů (Kralupy nad Vltavou, Rakovník, Sedlčany, Rumburk, Plzeň a Iuridika Chrášťany).

Odpoledne (14:30 – 17:00) byla stejná metodicky zaměřená témata prezentována hráčům kategorie od 13-ti do 17-ti let, kterých se sešlo 52! Trenérů pracovalo celkem 9!

Po tomto mládežnickém bloku bylo velmi příjemné vidět, jak se na 30 dospělých mužů sešlo a zahrálo si „ostré“ ragbyové utkání, které rozhodoval šestnáctiletý dobrovolník, což svědčí o zájmu ze všech na našem programu zúčastněných klubů! Utkání skončilo 7 ku 6 na položení pro stranu s pestrobarevnými dresy.

Hlavní cíl programu AMMOR – sestavit a přihlásit do soutěží v Ragby XV či Ragby 12, případně Ragby 10 a nebo Ragby 7, vlastní dospělá klubová družstva, případně společná družstva AMMOR Sport a také případně AMMOR Party!

AMMOR Metodika – Během metodického „mítingu“ se všemi klubovými trenéry (13:30 – 14:00 hodin) jsme si odprezentovali nejdůležitější metodické pokyny pro každou věkovou kategorii pro zbytek tohoto roku. Největší důraz je nutné klást na tyto základní detaily u příjmu míče, jeho následném zpracování a předání jakýmkoliv způsobem dál bez omezení rychlosti a posloupnosti akce. A také na okamžitou pohybovou akceleraci hráčů při při příjmu míče před, či po jeho zpracování. Tyto aspekty, jsou v samotné hře velmi často opomíjeny, ale je třeba si uvědomit, že jsou nejdůležitějšími stavebními kameny ragby, bez nich nemůže hra plynout a hráči se nemohou rozvíjet!

Další důraz bude kladen, aby se vše rozvíjelo během samotné modelované hry, u které preferujeme vždy větší počet útočících hráčů před hráči obrany! Během takto modelovaných jednotek klademe důraz na časový spád, tak aby úseky, kdy se nehraje nepřevyšovaly samotnou aktivní část hry, (měli bychom hrát vždy minimálně 3/ 4 hracího času), což se bohužel zejména u kategorií U10 a U12, během turnajových utkání, děje. Ideální čistý čas pro samotnou hru jednoho turnajového utkání je 7 aktivních minut z celkových 10-ti!

Více důležitých aspektů a základních principů máme rozepsáno v předepsaných materiálech pro každou věkovou kategorii (U10 až po U18+/ muži)

Karel Ševčík – sportovní židitel a krotitel šelem.