Rozdělení hráčů kategorií U14 a U16 pro rok 2021

Celkem evidujeme 68 hráčů v obou kategoriích!

V rámci letošního roku níže zveřejňujeme celkovou účast jednotlivých hráčů kategorií do 14 a 16 let.

Pro rok 2021, rozdělíme hráče všech tří kategorií (U12, U14/ U16) do několika skupin, kterým předem stanovíme doporučený počet absolvovaných akcí/ utkání. Důvodem je, aby sami hráči/ rodiče a jejich domovské kluby, měly informaci kolika akcí se jejich syn/ dcera/ hráč, měl účastnit. Je na samotných hráčích a klubech se našeho doporučení držet. Naší snahou je, vlastní sportovní rozvoj samotných hráčů. Jedině herní praxí v nejlepším možném sportovním prostředí může dojít k plnohodnotnému rozvoji. AMMOR, ale i Ragbyová akademie Yvese Perrota, poskytnou několika hráčům, nabídku finanční podpory na letní akce, které by pro ně měly být do budoucna prioritou. Jedná se o účast na červencovém ELITE Letní kempu Ragbyové akademie a účast na srpnovém Letním kempu AMMORU.

V průběhu zimní přípravy a jarní sezóny budou hráči rozděleni do dvou týmů (SPORT 1 a SPORT 2). Jejich zařazení bude odpovídat jejich účasti na akcích a sportovní výkonnosti. Všem hráčům bude poskytnuta možnost přejít skupiny odpovídající jejich zájmu. Za nominací do obou kategorií zodpovídají hlavní trenéři, kteří mají vždy konečné rozhodnutí.

Do kategorie SPORT 1, se mohou hlásit hráči, jež mají zájem účastnit se všech našich akcí.

Do kategorie SPORT 2, se mohou hlásit či budou zařazeni ti hráči, jež se našich akcí účastní jen občas.

Naším cílem je, aby všichni hráči hráli svá soutěžní utkání vždy s odpovídající kvalitativní skupinou spoluhráčů, neboť hlavním cílem je jejich rozvoj, ale také v pozdějších letech jejich následné zařazení do družstev mužů jednotlivých klubů, popřípadě účast společného týmu AMMOR v některé soutěži Ragby XV, Českého ragby (2. Liga/ 1. Liga).

Karel Ševčík