V neděli 13. prosince zveřejníme kalendář akcí pro rok 2021

Jsme rádi, že ve čtvrtek 3. prosince došlo k rozvolnění situace a můžeme začít opětovně sportovat

Mohlo se vám zdát, že jsme během nucené karanténní přestávky jenom lenošili, ale opak je tomu pravdou. Během tohoto období došlo k velké schůzce zástupců zakladatelů klubu, kteří nejdříve vyslechli krátkou a pozitivně laděnou prezentaci sportovního ředitele sdružení, Karla Ševčíka, jež konstatoval, že se nám podařilo splnit všechny zadané cíle a přednesl výkonné radě starších své dvě verze pokračování pro příští rok.

Obě verze musely zareagovat na podstatné zrychlení a aktivizaci členské mládežnické, ale i dospělé základny ve všech klubech, což v konečném důsledku přispěje situaci, že již v roce 2022 bude AMMOR schopen, samozřejmě za souhlasu všech zainteresovaných klubů k sestavení dvou dospělých mužstev, jež jsme zatím pracovně nazvali – AMMOR SPORT a AMMOR PARTY.

V průběhu jarního období příštího roku se všechny kategorie opět zapojí do soutěží v Ragby XV, které organizuje Česká ragbyová unie, ale budeme pokračovat v nastavených rozvojových kempech pro všechny kategorie U10/ U12/ U14/ U16 a nově i pro dospělé ,“muže“. V případě vysokého počtu hráčů u kategorií U12/ U14 bude některým hráčům nabídnuta možnost absolvovat turnaje Open 7. V případě nekolidujících termínů budou turnaje tohoto sedmičkového formátu také obsazeny našimi družstvy.

V dubnu také padne rozhodnutí o nasazení společného AMMOR týmu do podzimní soutěže unie pro kategorii juniorů U19.

Byl také odprezentováno plošné zapojení hráčů kategorie U14 a U16 (U12 bude prezentována později) v rámci celého tohoto roku. Hráči jsou interně rozděleni do několika skupin, zejména z důvodu udržitelnosti celého programu. Hlavní důraz a zaměření bude kladeno na hráče typu „pracanti„, které doprovází i skupina „sluníček„, tedy talentů. Vybraným hráčům bude představen individuální systém podpory, který bude zahrnovat výrazný finanční příspěvek na prioritní akce příštího roku, které budou pro tuto skupinu prioritou se jich účastnit.

Rozběhne se také komunikace s některými vybranými prvoligovými kluby, kterým bude za určitých podmínek a po dohodě s vybranými hráči, nabídnuta možnost aktivního zapojení námi vybraných hráčů do jejich družstev mužů. Kvalitní, pracovití a talentovaní hráči se musí rozvíjet a to i za cenu, že je budeme muset popostrčit do vyšší sportovní úrovně. Ovšem od vybraného klubu budeme požadovat, aby tito hráči absolvovali předem daný počet „herních“ minut. Hráčům bude také nabídnut servis v podobě zdravotního zabezpečení, příspěvku na stravování a cestovné, případně ubytování. vybraní hráči budou také vyslání po doporučení trenérů do některého z francouzských klubů na tzv. výběr/ stáž.

No, všichni doufáme, že bude příští rok sportovně zábavnější něž ten letošní a bude se nám všem opět dařit.

Karel Ševčík