Líbí se vám co děláme?

Nabízíme celkem tři možnosti jak můžete pomáhat!

AMMOR sdružuje několik malých a mladých ragbyových klubů, které vznikly díky nadšení několika nadšenců, často rodičů vlastních dětí. Všechny tyto kluby velmi rády uvítají jakoukoliv pomocnou ruku neboť na tom právě ragby stojí. Na naší titulní straně se můžete seznámit s naší činností blíže! http://www.ammorrugby.cz/wp-content/uploads/2020/11/01_ammorkodex_20x20mm_edit.pdf

Jste rodič či zákonný zástupce a ragby vás zaujalo? Chtěl byste se zapojit, ale nevíte jak? Velmi rádi vám pomůžeme se začlenit. Personální zapojení! Můžete nám pomáhat nejdříve jako aktivní rodič při řešení všech organizačních záležitostí, kustod, nosič vody, dresů, psycholog amatér, svolávač hráčů i trenérů. Posléze se můžete zapojit jako neodborný asistent trenéra. V případě, že vás to chytlo a máte zájem se vzdělávat, tak vás vyšleme udělat si základní trenérskou licenci.

Už jste s námi nějakou dobu nebo jste přišel z jiného sportu a máte zájem se podílet na chodu celého programu a jeho zlepšování. Organizační zapojení! Tak to jsme rádi, můžete se stát technickým vedoucím některého z našich týmů či v některém ze zúčastněných klubů.

Budeme rádi za jakýkoliv finanční či materiální příspěvek, když bude v souladu s našimi cíli. Finanční dar může být poskytnut přímo na předem danou a oboustranně odsouhlasenou aktivit našeho spolku či některého z klubů. Ekonomická podpora a zapojení! Na oplátku můžeme nabídnout vztahovou vizibilitu, neboť o vás bude mít povědomí celá naše široká komunita a také se posléze můžeme společně pustit do tvorby nových programů jako jsou mezinárodní turnaje, zájezdy až třeba do Argentiny či Nový Zéland.

BAMBYK

BAMBYK